Hardanger Bogeskyttarklubb

Hardanger Bogeskyttarklubb

TIPS ANDRE

Har du en Robin Hood eller en Indianer i deg kan vi varmt anbefale å bli medlem av Hardanger Bogeskyttarklubb. Som jevnlig arrangerer treninger, nybegynner kurs og turneringer.

Aktiv klubb

Hardanger Bogeskyttarklubb ble startet i 2013 men har allerede etablert seg med mange medlemmer og en aktiv turnus kalender. Hardanger Bogeskyttarklubb har ved to anledninger arrangert NM i 3D bueskyting.

3D dyr

I forbindelse med NM har klubben betydelige investeringer i såkalte 3D dyr, dyr i naturlig størrelse, laget i et plastmateriale med såkalte scoresoner for poenggiving. I denne anledning har klubben bygget sitt eget hus i nærheten av løypetraseen i Osa.

Helårsidrett

Bueskyting er en helårsidrett med klubber og konkurranseaktiviteter både inne men og ute med egen løype med 3D dyr.

Passer for alle

Bueskyting passer for alle, uansett alder og er en utmerket familieidrett som skaper miljø på tvers av generasjonskløften. Jevnlig arrangerer klubben “Nybegynner kurs” hvor man kan får veiledning og få prøve å skyte.

Presisjonsidrett

Som presisjonsidrett passer de for alle – uansett størrelse, fasong og fysisk kapasitet. Det finnes buer som passer for deg enten du er stor eller liten, tykke eller tynn. De beste norske utøverne kan stå i ett mål på en fotballbane og treffe en fotball i det motsatte målet hele tiden, og som hobbyskytter treffer du den også ganske ofte.

Alle aldre

Medlemsmassen fordeler seg på kvinner og menn i alle aldre, men laveste konkurransealder er 10 år. Den høyeste registrerte alder på en konkurransedeltager i Norge er 86 år. Tradisjonelt er det særlig gutter som fenges av bueskyting, men vi ser ofte at jentene skyter minst like godt som guttene.

Rimelig idrett

Bueskyting er en rimelig idrett. Når du har investert i bue, piler og tilbehør, har du utstyret for en årrekke. Det finnes bueskyttere som har hatt samme utstyr i 20 år.

Teknisk idrett

Bueskyting er en teknisk idrett, så man behøver ikke å være fysisk sterk for å kunne bli en dyktig bueskytter. Mange funksjonshemmede kan delta i bueskyting på lik linje med andre.

Besøk Hardanger Bogeskyttarklubb på Facebook

Se hvilke boliger som er ledige

  • BLOGG KATEGORIER

  • SISTE INNLEGG