Granvin barne- og ungdomsskole

Granvin barne- og ungdomsskole

TIPS ANDRE

Granvin barne- og ungdomsskole ligger sentralt i Granvin og i gangavstand til Min Heim. Skolen har i underkant av 100 elever fordelt på 7 klassetrinn. Det er 24 ansatte ved skolen fordelt på 16 lærere, 5 fagarbeidere, IKT ansvarlig, sekretær og rektor. Det er 13 pedagogiske årsverk ved skolen. Skolens motto er:  Alle med – gjennom læring og trivsel i fellesskap!

Skolen var bygget i 1972 men utbygget og rehabilitert i 2012 og 2016. Av fasiliteter har skolen et relativt nytt svømmebasseng (2013) og  idrettsanlegg, fotballbane, Skaterampe og en unik skoleplass med klatrestativer og bruer over «Gyteplassen» laget av elevene selv.

Fredag 16. november var det høytidelig og offisiell åpning av broen og elevrådsformannen fikk klippe snoren. Det ble servert brus og til slutt prøvegåing for alle elevene på skolen.  «Kjekt at dei største elevane kan laga til nyttige ting til dei yngste elevane» sier Rune Magnar Røthe lærer ved skolen.

Brua over gytebekken
Fotograf Rune M. Røthe
Høgtidleg opning av elevrådet
Fotograf: Rune M. Røthe
Heile skulen samla for å få med seg opninga
Fotograf Rune M. Røthe
Brua over gytebekken
Fotograf: Rune M. Røthe

Eget ressursteam

Skolen har et eget ressursteam bestående av spesial pedagoger, koordinatorer, lærere, rektor og assisterende rektor, alle med utdanning innen språk, lesing og skriving. Gruppen samordner behovet for tilpasset opplæring og spesial pedagogikk til elevene med kurs i lesing, skriving og matematikk. Hovedsatsingsområdet til skolen i 2019 er regning i alle fag.

SFO og leksehjelp

Skolefritidsordningen er åpen om morgenen fra 07.30 til 08.30 og på ettermiddag fra 14.00 til 16.30. Det er også leksehjelp etter skolen for 7 til 10 klasse to dager i uken. Her får elevene et lett måltid først slik at de er opplagte til ytterlige læring.

30 minutter fysisk aktivitet hver dag

Skolen tilbyr alle elevene 30 minutter fysisk aktivitet hver dag, med målsetting om aktiviteten i seg selv og læring. Elevene for også servert frukt hver dag slik at de får alle vitaminene de trenger.

Trivselskole

Skolen er en trivselslederskole hvor 8 av elevene har fått opplæring og kan smykke seg med tittelen: Trivselsleder med ansvar for at elevene er aktive og inkluderende – med store smil om munnen!

De mobbefrie trivselsledere er elever som bidrar til et bedre samhold og et tryggere skolemiljø, gjennom organisert aktivitet i friminuttene. Konseptet Aktiv TL-undervisning kombinerer i tillegg fysisk aktivitet og læring i undervisningen.

Les mer om Granvin Barne- og undomsskole

Se hvilke boliger som er ledige

  • BLOGG KATEGORIER

  • SISTE INNLEGG