Båtplass i verdens vakreste fjord?

Båtplass i verdens vakreste fjord?

TIPS ANDRE

Det tok 7 år før lenge planlagte utbyggingen av småbåthavnen i Granvin sto ferdig. Like før båtsesongen 2017 ble det tatt i bruk. Anleggets verdi anslåes til 10 talls millioner hvorav mye av verdien er gjort av båtlagets 80 medlemmer med utallige dugnadstimer.

Alle fasiliteter

Anlegget har imponerende størrelse og fasiliteter for en bygd som Granvin. Med 25 biloppstillingsplasser har man allerede her unngått en vanlig hodepine for båthavner. Her kan hver fjerde båtfører parkere samtidig. Båtlaget har gjort en formidabel dugnadsinnsats, og Marina Solutions har levert en bølgebryter og en betongbrygge med tilbehør. Det er tatt hensyn til ulike behov og båtstørrelse når det er valgt utriggere. Dykkere har vært inne og hjulpet til med forankring med bolter i fjell, i tillegg til optimal bruk av anker og lodd.

Båtopptrekk og Servicebygg

Anlegget som er i gangavstand fra Min Heim har eget båtopptrekk slik at man lett får båten på land for puss eller service. Det er også planlagt et servicebygg med tilgang på fasiliteter som toalett, dusj og møterom. Dette vil stå ferdig i slutten av 2019, start 2020 noe som vil øke pågangen av båtgjester skal vi tro leder i Granvin Båtlag,  Arne M. Kjerland.

Kan utvides i framtiden

Anlegget har omlag 77 plasser, men kan utvides i framtiden med ytterligere 40 plasser. Det ligger også godt i le med egen 96 meter lang bølgebryter som sikrer lun havn.

Strøm og vann

Alle plassene har tilgang på strøm fra strømsøyler hvor man kan opprette egen måler. Vann har man også tilgang så her mangler det ikke på noe. Det er også et godt opplyst område med belysning på bryggene samt planlagt overvåkningskamera som sikrer båtene fra uvedkommende.

Nytt drivstoffanlegg i Granvin

Det har lenge vært et savn blant båtfolket i Granvin med et eget drivstoff anlegg slik at man kan fylle direkte i tankene i båten. Båtlagets leder Arne M. Kjerland forteller at man har jobbet lenge med å finne en løsning på dette. I April 2019 får de lønn for strevet da Voss Olje vil åpne det nye tankanlegget på kaien på Eide i Granvin sentrum. Dette anlegget vil kunne betjene både båter og biler og ha 24 timers åpningstid. Det vil også tilby både bensin, vanlig diesel og avgiftsfri diesel.

Fremdeles ledige båtplasser

I dag har anlegget et belegg på 85%, noe som tilsier at der er 15 båtplasser ledige dagens 77 plasser. Medlemsavgiften er for 2018 kr 1.000,- pr år som sannsynligvis blir stående i 2019. Havneavgiften ligger på kr 1.000,- pr meter pr år, men kan senkes om utgiftene ved drift av anlegget går ned understreker Arne. En båtplass med 3,0 meter bredde på båsen og maks båtlengde på 7,2 meter ligger med en pris på kr 91.500 inkl MVA.

Her bestiller du båtplass i Granvin Båtlag

Her ser du hvilke boliger som er ledige

  • BLOGG KATEGORIER

  • SISTE INNLEGG