Det å skape Min Heim

Det å skape Min Heim

TIPS ANDRE

Hele nabolaget, omgivelsene og ikke minst beboerne skal tas i betraktning i prosessen.
De fleste mennesker ønsker å velge selv når de har lyst til å delta i fellesskapet og når de vil ha privatliv. Variasjon og hensyn til områdets naturlige betingelser er med på å skape hjemlige rammer som passer ditt liv og din personlighet.

Plantegning Min Heim

Visjonen bak Min Heim

Peter N. Keilen har hatt hovedansvaret for skapelsen av Min Heim , han mener en god bolig har effektive løsninger med mye lys og stor takhøyde uten innsyn som verner om det private. Men også et godt nabolag med møteplasser. Her forteller han om tankene bak Min Heim og nabolaget.

Nabolaget innehar positivt kontrastfylte kvaliteter med sitt generøse uteområde og sin umiddelbare nærhet til Fjord og Fjell. Min Heim har tilgang til den vakre Hardangerfjorden men også fartsfylte Voss med alle sine aktiviteter. Her har fokuset vært på å skape et godt og sentralt bomiljø med grønne kvaliteter som bidrar positivt til videreutviklingen av området.

Da vi startet utviklingen anså vi områdets åpenhet som en viktig kvalitet, dette ga føringer for organiseringen av byggene. Med bakgrunn i et ønske om å videreføre lyset og luften, har vi utviklet en bebyggelse som skal fremtre lett og lystig.

Det skapes forskjellige sprang i bebyggelsen i form av plassering naturlig på ulike høyder, markert ytterligere ved bruk av tre kledning som skaper et uttrykksfullt spill. Husene er organisert slik at man har et tun mellom byggene og carporten. Dette gir uteområder som er skjermet for støy og vind, samlet danner de et innvendig tun.

En bærende kvalitet i Min Heim konseptet er du har ro og stillhet, og samtidig tilgang på fjord, fjell med urbane Voss like i nærheten. Der vil det bli etablert livlige rom med frodig vegetasjon bestående av trær, hekker og hageflekker med gressplen. Der legges det blant annet til rette for barns kreative lek slik at de kan få en positiv motorisk utvikling og bli trygge individer, som er viktig i et videre helseperspektiv. Jeg mener boligenes fysiske rammer legger til rette for et godt naboskap og et trygt bomiljø. Jeg hatt en visjon for boligområdet om det å ønske flest mulige velkommen til Min Heim . Alle skal kunne finne sin bolig. Dette mangfoldet er særlig viktig for et ekte og levende bomiljø.

Se hvilke boliger som er ledige

  • BLOGG KATEGORIER

  • SISTE INNLEGG