Vikinggravene på Trå

Vikinggravene på Trå

TIPS ANDRE

Innerst inne i Hardangerfjorden deler fjorden seg i flere fjordarmer. Mot nordøst skjærer den 10 km lange Granvinsfjorden seg inn mot Granvin og Granvinsvatnet. På østsiden av vatnet på en terrasse ligger gardene Graven og Trå. Det var i en åker oppe i bakken med vid utsikt over Granvinsvatnet at bonden på Trå senhøstes i 1912 støtte på en grav fra vikingtiden da han ville rydde stykket for stein for å bedre dyrkningsforholdene. Med en gang meldingen kom til Bergens Museum dro de for å undersøkte stedet så langt det var mulig under de rådende værforholdene med frost og snø. Bergen Museum måtte avslutte den korte undersøkelsen og stedet har ikke vært gransket senere, selv om Bergen Museum i sin rapport påpeker at det er mulighet for flere graver på stedet.

Smykker, kjøkkenutstyr og redskap

Undersøkelse gav følgende funn: smykker: to ovale bronsespenner, en trefliket spenne, et kjede av sølv med perler og anheng samt noen løse perler. Av kjøkkenutstyr var det et bronsefat, en bronseøse, stekespidd og stekepanne, en klinket jernkjel og jernøse, rester av et kleberkar, en kniv og to bryner. Av tekstilredskap var det ullkam, spinnehjul, vevskje og en saks. I tillegg var det rester av jernbeslag, hasper, bæreringer og nagler til en trekiste, foruten to bisler og seletøybeslag.

Det viste seg at graven var en sekundær grav som lå litt over haugbunnen. Under lå en eldre grav med et 35 cm stort hellekammer med spredte kull- og beinrester i jordmassene. Værforholdene gjorde at Bergen Museum ikke kunne gjennomføre en utgravning, og haugen ble heller ikke undersøkt senere. Bergen Museum skriver at haugen muligens gjemmer enda flere graver, som altså ikke enda er åpnet.

Les hele avhandlingen av Sigrid H. H. Kaland
Kvinnegraven fra Trå i Granvin – en gydjes grav?

  • BLOGG KATEGORIER

  • SISTE INNLEGG