20 minutter fra Vossevangen

20 minutter fra Vossevangen

TIPS ANDRE

Boligene bygges i det nye boligfeltet Skielva,  en forlenging av det etablerte boligområdet Røynstrand sentralt i Granvin. Her har man gangavstand til butikk, skole, badestrand, småbåthavn og mye mye mer. Du bruker 20 minutter til Voss på den nye veien, med en rik tilgang på spennende jobber, kultur og butikker. Men kun 3 minutter til den vakre Hardangerfjorden. Min Heim er et trygt og godt sted å vokse opp med storslått natur rett utenfor stuedøren.

Tidligere trøblete vei til Voss

Riksveg 13 mellom Voss og Granvin er eit viktig nord-sør samband i indre del av Hordaland fylke. Veien er blant annet bindeleddet mellom E16 og riksveg 7/E134. Deler av veien har lenge hatt svært dårlig standard, noe som har skapt store problemer for fremkomst, trafikksikkerhet og miljø. Ifølge Statens Vegvesen er typiske ulykker vogntog som velter, og biler som kjører seg fast.

“Vossapakko”

Vossapakko dekker tre vegprosjekter på E16 og rv 13 i Voss kommune og Granvin herad og besto av delprosjektene:

 • Ny tunell forbi Skjervet – Rv. 13 Øvre Granvin–Voss grense
  Ny riksvei tar av fra eksisterende vei nede på Seim, krysser over dalen og går inn i en 4080 m lang tunnel fra Seim og opp til Svelgane. Tunnelen har profil T8,5 og stigning på 5,07 %. I tillegg til tunnelen bygges 1200 m vei i dagen, to broer og en kulvert på Seim.
 • Rv. 13 Palmafoss Mønshaug
  Prosjektet omfattet ny vei med bedret standard, samlede avkjøringer, ombygging av kryss og bedring av gang- og sykkelvei.
 • E 16 Stamvei forbi Voss
  Ny stamvei forbedret fra Seim og lagt i tunnel på 2.380 m bak Vossevangen, fra Svartenakken i vest til Ringheim ved Lundarvatnet i øst. Tunnelen har profil T10,5. Veikryssene i begge ender er rundkjøringer. I tillegg en del forbedringer på gamle E 16 gjennom Voss sentrum.
 • I mai 2014 ble det vedtatt at Vossapakko kunne utvides med rv. 13 Jobergtunnelen ved Granvinsvatnet.

Med dette bruker man kun 20 minutter fra Granvin til Vossevangen og dette på ny og trykk vei.

2 Comments

Submit a comment

Comments are closed.

 • BLOGG KATEGORIER

 • SISTE INNLEGG