Lokalprodusert og kjente produkter

Lokalprodusert og kjente produkter

TIPS ANDRE

I Min Heim konseptet er kjente og lokalproduserte produkter og tjenester viktig. Grunnen til dette er flere men viktigst er kvalitet. Vi har gjennomgått mange produkter og tjenester og kommet fram til det utvalget som tilfredsstiller de strenge kravene for å levere til Min Heim.

1. Kvalitet

Min Heim boligene er bygget med gjennomtenkte og optimale løsninger. Dette gjelder ikke bare produktene men også tankene bak utformingen av boligen og arbeidet arkitektene har gjort. I boligene brukes kun anerkjente merkevarer som har gjennom mange år bevist at man leverer kvalitet, selv om disse løsningene ofte er dyrere enn alternativene.

2. Trygghet og garantier

Alle produktene i Min Heim boligene stiller med de garantier som er lovpålagt og i enkelte tilfeller utvidede garantier. Dette gir en trygghet for deg som beboer men også den dagen du kanskje skal selge boligen din.

3. Produsert lokalt – lokal verdiskapning

Sentralt i Min Heim konseptet er det at vi prøver å finne lokale produsenter som tilfredsstiller kvalitetskravene. Dette fordi det er et viktig moment å beholde verdiskapningen lokalt der Min Heim bygges.

4. Min Heim Nøkkelferdig – hva betyr det?

I Min Heim mener vi nøkkelferdig betyr at du skal kunne flytte rett inn i boligen. Sette deg ut i hagen din som er beplantet med trær, busker, hekker og plener. Hvor det er gruset i i veien og carporten er klar til bruk. Om du ønsker å lade bilen din skal det være «plugg og kjør».

Dette er leverandørene som bygger Min Heim – Granvin

Bosch-logo
Granvin Maskinstasjon
sigdal
Fibo-logo
Siemens
Halldor Hamre logo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • BLOGG KATEGORIER

  • SISTE INNLEGG